Bu Blogda Ara

ÖTV etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ÖTV etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28 Ocak 2014 Salı

Pirlanta’da ihracat patlamasi baska bahara kaldi!


T24- 10 Ocak’ta sizlerle paylaşmış olduğumuz yazımızda, TBMM’nin gündeminde kıymetli taşların vergilendirilmesine ilişkin önemli hükümler de içeren bir Tasarı olduğundan bahsetmiş ve Tasarı’nın kuyumculuk sektörünün mevcut ve potansiyel dinamikleri bakımından önemine işaret etmiştik. Plan Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilip Genel Kurul’a indirilen Tasarı’nın son halinde bu hükümlere yer verilmediği görülüyor. Tasarı’dan çıkarılan bu düzenleme neydi kısaca tekrar değinelim.
 
T24 Blog Yazarı Emrah Akın

Sektördeki vergi sıkıntısı…

Kuyumcuk sektörünün gelişiminin önünde bulunan en önemli engel Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut ÖTV uygulamasına göre elmaslar, tabii inci veya kültür incileri ve diğer kıymetli taşlar %20 ÖTV’ye tabi tutuluyor ve Bakanlar Kurulu’nun belirlenen bu oranları sıfıra kadar indirmeye ve % 25'e kadar da artırmaya yetkisi var. Hemen belirelim, Türkiye’de “ham haldeki taşa” uygulanan bu ÖTV’nin Dünya’da örneğini bulmak da oldukça zor.
Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV) uygulamasına göre ise kıymetli taşlardan elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virkonia teslimleri vergiden istisna edilmiş durumda. Yani bu taşların “oldukları gibi teslim ve ithalinde” KDV uygulanmıyorken %20’lik bir ÖTV söz konusu.
Mevcut vergi yapısı;
  • Elmas ve kıymetli taşlardan imal edilen mücevher üretimini olumsuz etkiliyor ve dolayısıyla bu alandaki ihracat da gelişemiyor.
  • Kıymetli taşların kaçak olarak yurda sokulmasına ve kaçak olarak yurttan çıkarılmasına neden oluyor.    

TBMM’deki Tasarı’da ne değişti?

TBMM gündeminde olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile bu alanda önemli adımlar atılacak gibi görünüyordu; ancak son Tasarı metninde bu yoldan sapıldığı anlaşılıyor. Şöyle ki;
  • Tasarı’nın önceki halinde k­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ıymetli taşlara ilişkin KDV istisnası daraltılıyor ve istisna için yeni bir çerçeve konuluyordu. Yani külçe altın, külçe gümüş teslimleri ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) ve kıymetli madenlerin Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsada el değiştirmesi vergiden istisna ediliyordu. Mevcut KDV uygulamasında kıymetli taşların teslimi sınırlama olmaksızın istisnadan yararlanabiliyorken; Tasarı bu haliyle yasalaşsaydı kıymetli taşlar, borsalarda işlem görmek üzere ithal edilirlerse, borsalara teslim edilirlerse ve yine borsada işlem görürlerse KDV istisnasından yararlanabileceklerdi. Özetle, Tasarı’dan bu hüküm çıkarıldı ve kıymetli taşların doğrudan KDV istisnası şemsiyesi altından kalması uygulaması devam ettirilmiş oldu.
  • Asıl önemli etki ÖTV tarafında görülüyor. Tasarı’nın önceki halinde, Bakanlar Kurulu’na kıymetli taşların da yer aldığı (IV) sayılı listedeki mallardan Borsa İstanbul A.Ş. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem görecek olanların ÖTV’sini (0 ila %25 arasında olmak üzere) farklı oranlarda belirleme yetkisi veriliyordu. Diğer bir anlatımla, mevcut sistemde istisna olmaksızın %20 ÖTV’ye tabi tutulan kıymetli taşlar –Tasarı’nın eski hali yasalaşsaydı- Borsa İstanbul A.Ş’de işlem görüp görmeme durumuna göre farklı ve büyük ihtimalle de düşük oranlı hatta “0”  ÖTV’ye tabi tutulabilecekti; ki bu durum kuyumculuk sektörü bakımından oldukça önemli bir adım olacaktı.   

İhracat patlaması başka bahara…

6500-7000 civarında kuyumcu atölyesi, 20 civarında büyük mücevher üretim merkezi, 100 civarında toptan mücevher satış mağazası ve 40 bin civarında kuyumcu mağazası ile önemli bir ihracat potansiyeli olan Kuyumculuk sektörü; “elmas, pırlanta ve taşlı takı” gibi katma değeri yüksek ürünler başta olmak üzere, 2023’te 12 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak için başka düzenlemeleri beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Twitter: @AKIN_EMRAH
E-mail: eakin@KPMG.com

5 Temmuz 2013 Cuma

Pirlantada "OTV( Özel Tüketim Vergisi) kalksin dunya markasi oluruz!

 


Kaan Zenginli
  Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın pırlantanın ÖTV’sinde düzenlemeye gidilebileceğini söylemesi üzerine heyecanlanan sektör temsilcileri “Düzenleme ile Türkiye pırlantada dünya markası olur” dedi.
Türkiye’de özellikle kadınlar tarafından ilgi gören pırlanta pazarı her geçen gün büyüyor. Ancak üreticiler pırlanta ve değerli taşlardan alınan yüzde 20’lik Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) şikayetçi. Geçen hafta Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın Uluslararası Altın Zirvesi’nde pırlantanın ÖTV’sinde düzenleme yapılabileceği sinyalini vermesi sektörde büyük heyecan yarattı. Sektör oyuncuları ÖTV’nin kalkması durumunda üretim, ihracat ve istihdamın artacağı ve Türkiye’nin bu alanda bir dünya markası olacağı görüşünde birleşiyor.


Yabancı tüccar yatırıma gelir
Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, Türkiye’nin altın ve takı konusunda oldukça güçlü olduğunu, hatta İtalya’dan sonra en büyük üretim kapasitesine sahip ülke konumunda bulunduğunu söyledi. Ancak ÖTV yükünün sektörün sırtında bir yük yarattığını vurgulayan Güzeliş “ÖTV olmazsa Türkiye’ye yurt dışından taş tüccarlarının gelip ofis açması, buradaki tüccarların da ham maddeyi rahatça getirip, stok tutması kolaylaşır. Böylelikle Türkiye’nin pırlanta ihracatı daha da artacaktır ve Türkiye pırlanta da dünya markası olacaktır” dedi.

Rekabet gücümüz azalıyor.

Sektörün önemli oyuncularından Altınbaş’ın sahibi İmam Altınbaş da pırlanta ve değerli taşlardan alınan ÖTV’nin sektörün en önemli sorunu olduğunu söyledi. Altınbaş şöyle devam etti: “Pırlantadaki ÖTV, sektörümüzde rekabet etmek zorunda olduğumuz İtalya, Hong Kong ve Çin’e karşı gücümüzü zayıflatmaktadır. Hükümetimizin ihracatı destekleme projeleri ile pırlantada ÖTV konusu ters düşmektedir.”

Sektör piyasalarda daha etkin olmalı
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Altın Zirvesi’nde, sektör oyuncularını sermaye piyasalarına davet etti. Turhan, altın ve kuyumculuk sektörünün sermaye piyasalarında yeteri kadar temsil edilmediğine dikkat çekerek, sektörü sermaye piyasasından daha etkin bir şekilde istifade etmek üzere harekete geçmeye çağırdı.

STAR GAZETE

22 Mayıs 2013 Çarşamba

Yurtdisindan mucevher getirirken dikkatYurtdışına gidecek vatandaşlar yanlarında getirdikleri mücevher konusunda dikkatli olmalılar.

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot'un "Yılbaşında yurtdışına gidenler aman dikkat" başlığıyla yayımlanan (26 Aralık 2010) yazısı şöyle:

Yılbaşında yurtdışına gidenler aman dikkat
NİYE Mİ?
Dönüşte ilginç sürprizlerle karşılaşabilirsiniz de onun için!..
MÜCEVHERAT
Yurt dışından Türkiye’ye gelenler, değeri 15 bin doları aşmayan pırlanta, elmas, yakut, inci gibi değerli taşları veya bunlardan yapılmış mücevherleri, yurda getirebilirler.

Bu tutarı aşması halinde, mal ithalatı yapılmış gibi başta yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi olmak üzere, vergi alınır. Yurtdışına çıkarken var olduğunun beyanı veya Türkiye’den satın alınmış olduğunun belgelendirilmesi halinde, herhangi bir işlem yapılmaz.
T24 - Yılbaşına sayılı günler kala yurtdışına gidecek vatandaşlar yanlarında getirdikleri mücevher konusunda dikkatli olmalılar. 15 bin dolara kadar olan mücevherlerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmazken, bu fiyatı aştığı taktirde yüzde 20 vergi uygulanıyor.

Kişisel ve hediyelik eşya
Karayolu ile yurtdışına giden ve gittikleri ülkede en az üç gün geçirmeyenler, aman dikkat!
Beraberinizdeki hediyelik eşyaların ve yurtdışında aldığınız kişisel eşyaların tamamından, yüzde 18-20 arasında vergi alınabilir.
Hava veya denizyolu ile yurtdışına çıkanlar ile karayoluyla yurt dışına gidip, 3 günden fazla kalanlar; yurtdışında aldığınız kişisel eşyalar vergiye tabi değil. Ancak beraberinizde getirdiğiniz 430 Euro’nun üzerindeki hediyelik eşyalar, yüzde 18-20 arasında vergiye tabi.
Bunları ben demiyorum. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2010/46 sayılı Genelgesi’nde yazıyor.
Yurtdışından mücevherat ve hediyelik eşya alırken aman dikkat!

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot'
ÖTV etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ÖTV etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28 Ocak 2014 Salı

Pirlanta’da ihracat patlamasi baska bahara kaldi!


T24- 10 Ocak’ta sizlerle paylaşmış olduğumuz yazımızda, TBMM’nin gündeminde kıymetli taşların vergilendirilmesine ilişkin önemli hükümler de içeren bir Tasarı olduğundan bahsetmiş ve Tasarı’nın kuyumculuk sektörünün mevcut ve potansiyel dinamikleri bakımından önemine işaret etmiştik. Plan Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilip Genel Kurul’a indirilen Tasarı’nın son halinde bu hükümlere yer verilmediği görülüyor. Tasarı’dan çıkarılan bu düzenleme neydi kısaca tekrar değinelim.
 
T24 Blog Yazarı Emrah Akın

Sektördeki vergi sıkıntısı…

Kuyumcuk sektörünün gelişiminin önünde bulunan en önemli engel Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut ÖTV uygulamasına göre elmaslar, tabii inci veya kültür incileri ve diğer kıymetli taşlar %20 ÖTV’ye tabi tutuluyor ve Bakanlar Kurulu’nun belirlenen bu oranları sıfıra kadar indirmeye ve % 25'e kadar da artırmaya yetkisi var. Hemen belirelim, Türkiye’de “ham haldeki taşa” uygulanan bu ÖTV’nin Dünya’da örneğini bulmak da oldukça zor.
Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV) uygulamasına göre ise kıymetli taşlardan elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virkonia teslimleri vergiden istisna edilmiş durumda. Yani bu taşların “oldukları gibi teslim ve ithalinde” KDV uygulanmıyorken %20’lik bir ÖTV söz konusu.
Mevcut vergi yapısı;
  • Elmas ve kıymetli taşlardan imal edilen mücevher üretimini olumsuz etkiliyor ve dolayısıyla bu alandaki ihracat da gelişemiyor.
  • Kıymetli taşların kaçak olarak yurda sokulmasına ve kaçak olarak yurttan çıkarılmasına neden oluyor.    

TBMM’deki Tasarı’da ne değişti?

TBMM gündeminde olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile bu alanda önemli adımlar atılacak gibi görünüyordu; ancak son Tasarı metninde bu yoldan sapıldığı anlaşılıyor. Şöyle ki;
  • Tasarı’nın önceki halinde k­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ıymetli taşlara ilişkin KDV istisnası daraltılıyor ve istisna için yeni bir çerçeve konuluyordu. Yani külçe altın, külçe gümüş teslimleri ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) ve kıymetli madenlerin Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsada el değiştirmesi vergiden istisna ediliyordu. Mevcut KDV uygulamasında kıymetli taşların teslimi sınırlama olmaksızın istisnadan yararlanabiliyorken; Tasarı bu haliyle yasalaşsaydı kıymetli taşlar, borsalarda işlem görmek üzere ithal edilirlerse, borsalara teslim edilirlerse ve yine borsada işlem görürlerse KDV istisnasından yararlanabileceklerdi. Özetle, Tasarı’dan bu hüküm çıkarıldı ve kıymetli taşların doğrudan KDV istisnası şemsiyesi altından kalması uygulaması devam ettirilmiş oldu.
  • Asıl önemli etki ÖTV tarafında görülüyor. Tasarı’nın önceki halinde, Bakanlar Kurulu’na kıymetli taşların da yer aldığı (IV) sayılı listedeki mallardan Borsa İstanbul A.Ş. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem görecek olanların ÖTV’sini (0 ila %25 arasında olmak üzere) farklı oranlarda belirleme yetkisi veriliyordu. Diğer bir anlatımla, mevcut sistemde istisna olmaksızın %20 ÖTV’ye tabi tutulan kıymetli taşlar –Tasarı’nın eski hali yasalaşsaydı- Borsa İstanbul A.Ş’de işlem görüp görmeme durumuna göre farklı ve büyük ihtimalle de düşük oranlı hatta “0”  ÖTV’ye tabi tutulabilecekti; ki bu durum kuyumculuk sektörü bakımından oldukça önemli bir adım olacaktı.   

İhracat patlaması başka bahara…

6500-7000 civarında kuyumcu atölyesi, 20 civarında büyük mücevher üretim merkezi, 100 civarında toptan mücevher satış mağazası ve 40 bin civarında kuyumcu mağazası ile önemli bir ihracat potansiyeli olan Kuyumculuk sektörü; “elmas, pırlanta ve taşlı takı” gibi katma değeri yüksek ürünler başta olmak üzere, 2023’te 12 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak için başka düzenlemeleri beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Twitter: @AKIN_EMRAH
E-mail: eakin@KPMG.com

5 Temmuz 2013 Cuma

Pirlantada "OTV( Özel Tüketim Vergisi) kalksin dunya markasi oluruz!

 


Kaan Zenginli
  Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın pırlantanın ÖTV’sinde düzenlemeye gidilebileceğini söylemesi üzerine heyecanlanan sektör temsilcileri “Düzenleme ile Türkiye pırlantada dünya markası olur” dedi.
Türkiye’de özellikle kadınlar tarafından ilgi gören pırlanta pazarı her geçen gün büyüyor. Ancak üreticiler pırlanta ve değerli taşlardan alınan yüzde 20’lik Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) şikayetçi. Geçen hafta Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın Uluslararası Altın Zirvesi’nde pırlantanın ÖTV’sinde düzenleme yapılabileceği sinyalini vermesi sektörde büyük heyecan yarattı. Sektör oyuncuları ÖTV’nin kalkması durumunda üretim, ihracat ve istihdamın artacağı ve Türkiye’nin bu alanda bir dünya markası olacağı görüşünde birleşiyor.


Yabancı tüccar yatırıma gelir
Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, Türkiye’nin altın ve takı konusunda oldukça güçlü olduğunu, hatta İtalya’dan sonra en büyük üretim kapasitesine sahip ülke konumunda bulunduğunu söyledi. Ancak ÖTV yükünün sektörün sırtında bir yük yarattığını vurgulayan Güzeliş “ÖTV olmazsa Türkiye’ye yurt dışından taş tüccarlarının gelip ofis açması, buradaki tüccarların da ham maddeyi rahatça getirip, stok tutması kolaylaşır. Böylelikle Türkiye’nin pırlanta ihracatı daha da artacaktır ve Türkiye pırlanta da dünya markası olacaktır” dedi.

Rekabet gücümüz azalıyor.

Sektörün önemli oyuncularından Altınbaş’ın sahibi İmam Altınbaş da pırlanta ve değerli taşlardan alınan ÖTV’nin sektörün en önemli sorunu olduğunu söyledi. Altınbaş şöyle devam etti: “Pırlantadaki ÖTV, sektörümüzde rekabet etmek zorunda olduğumuz İtalya, Hong Kong ve Çin’e karşı gücümüzü zayıflatmaktadır. Hükümetimizin ihracatı destekleme projeleri ile pırlantada ÖTV konusu ters düşmektedir.”

Sektör piyasalarda daha etkin olmalı
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Altın Zirvesi’nde, sektör oyuncularını sermaye piyasalarına davet etti. Turhan, altın ve kuyumculuk sektörünün sermaye piyasalarında yeteri kadar temsil edilmediğine dikkat çekerek, sektörü sermaye piyasasından daha etkin bir şekilde istifade etmek üzere harekete geçmeye çağırdı.

STAR GAZETE

22 Mayıs 2013 Çarşamba

Yurtdisindan mucevher getirirken dikkatYurtdışına gidecek vatandaşlar yanlarında getirdikleri mücevher konusunda dikkatli olmalılar.

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot'un "Yılbaşında yurtdışına gidenler aman dikkat" başlığıyla yayımlanan (26 Aralık 2010) yazısı şöyle:

Yılbaşında yurtdışına gidenler aman dikkat
NİYE Mİ?
Dönüşte ilginç sürprizlerle karşılaşabilirsiniz de onun için!..
MÜCEVHERAT
Yurt dışından Türkiye’ye gelenler, değeri 15 bin doları aşmayan pırlanta, elmas, yakut, inci gibi değerli taşları veya bunlardan yapılmış mücevherleri, yurda getirebilirler.

Bu tutarı aşması halinde, mal ithalatı yapılmış gibi başta yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi olmak üzere, vergi alınır. Yurtdışına çıkarken var olduğunun beyanı veya Türkiye’den satın alınmış olduğunun belgelendirilmesi halinde, herhangi bir işlem yapılmaz.
T24 - Yılbaşına sayılı günler kala yurtdışına gidecek vatandaşlar yanlarında getirdikleri mücevher konusunda dikkatli olmalılar. 15 bin dolara kadar olan mücevherlerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmazken, bu fiyatı aştığı taktirde yüzde 20 vergi uygulanıyor.

Kişisel ve hediyelik eşya
Karayolu ile yurtdışına giden ve gittikleri ülkede en az üç gün geçirmeyenler, aman dikkat!
Beraberinizdeki hediyelik eşyaların ve yurtdışında aldığınız kişisel eşyaların tamamından, yüzde 18-20 arasında vergi alınabilir.
Hava veya denizyolu ile yurtdışına çıkanlar ile karayoluyla yurt dışına gidip, 3 günden fazla kalanlar; yurtdışında aldığınız kişisel eşyalar vergiye tabi değil. Ancak beraberinizde getirdiğiniz 430 Euro’nun üzerindeki hediyelik eşyalar, yüzde 18-20 arasında vergiye tabi.
Bunları ben demiyorum. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2010/46 sayılı Genelgesi’nde yazıyor.
Yurtdışından mücevherat ve hediyelik eşya alırken aman dikkat!

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot'

Follow by Email

News

Latest News
Pırlanta Sarrafı Mücevherat Grubu. Blogger tarafından desteklenmektedir.

Top Ad 728x90

Video

Visitors

Bu Blogda Ara

Vertical2

Pırlanta Hakkında Herşey

script type="text/javascript"> //form tags to omit in NS6+: var omitformtags=["input", "textarea", "select"] omitformtags=omitformtags.join("|") function disableselect(e){ if (omitformtags.indexOf(e.target.tagName.toLowerCase())==-1) return false } function reEnable(){ return true } if (typeof document.onselectstart!="undefined") document.onselectstart=new Function ("return false") else{ document.onmousedown=disableselect document.onmouseup=reEnable }

Slider

Recent Post

Games

Popüler Yayınlar

Tweetler